Častěji vlakem do Kodaně z Berlína. Chystá se spojení také s Prahou.
Nemělo by už docházet k dotování vlaků, na co upozornila opakovaně @allrail transportminutes.eu/casteji-vl

Show older
transportation.social

A Mastodon instance for transportation professionals!